Rak prostaty od ok.7 lat. Wówczas prowadzono leczenie hormonalne oraz radioterapię. Obecnie klinicznie bez istotnych dolegliwości.W MR miednicy oraz CT miednicy proces ograniczony do stercza.Jednak PSA wzrosło w ostatnich kilku miesiącach do 34. W wywiadzie stan po pomostowaniu aortalno-wieńcowym...