2 GOLD 2017 – badania kliniczne, zalecenia i praktyka lekarska

Summary
COPD is a common chronic disease, often considered to be difficult to treat by medical professionals. Recently, a new GOLD 2017 report was published. Some of its findings are controversial and based on low quality scientific evidence, although have come from clinical trial data. In this review, we are trying to underline the importance of some GOLD 2017 aspects and look for solutions for physicians who want to treat COPD based on good quality evidence. Many questions related to the COPD treatment still remain unaddressed and unanswered.
Keywords: COPD, GOLD 2017, treatment.
Słowa kluczowe: POChP, GOLD 2017, leczenie.


Prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
Zakład Immunopatologii,
Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak


Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest trudnym wyzwaniem zarówno dla lekarza pneumonologa, jak i dla lekarza rodzinnego (tabela 1). Dzieje się tak z kilku powodów:
• pacjent zwykle nie ma poczucia choroby lub wiąże dolegliwości z innymi przyczynami;
• rozpoznanie choroby nie jest proste – wymaga badania spirometrycznego przed podaniem i po podaniu krótko działającego b-mimetyku;

• leczenie ma charakter wziewny, a ta grupa leków ani nie cieszy się sympatią pacjenta, ani nie jest łatwa do przyjmowania;
• pacjent często nie widzi spektakularnych efektów terapii;
• leki stosowane do leczenia POChP bywają kosztowne;
• pacjent zwykle nadal pali papierosy, co wpływa negatywnie na skuteczność terapii.

Raport GOLD 2017
Na tym tle nowy raport GOLD 2017 wydaje się publikacją o tyle kontrowersyjną, że znacząco utrudnia terapię pacjenta ze względu na zmiany zaleceń dotyczących leczenia choroby (1). Raport ten był szczegółowo omawiany w „Medycynie Praktycznej” oraz w „Terapii w Gabinecie Lekarza Rodzinnego”. W poprzednim artykule na ten temat zwracaliśmy głównie uwagę na znaczenie dowodu naukowego w tworzeniu zaleceń. W niniejszej pracy chcemy pokazać konsekwencje związane z postępow...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.