Twardzina układowa- nowe nadzieje i perspektywy leczenia manifestacji płucnej choroby

dr n. med.  Marcin  Stajszczyk
30/11/2022 środa18:0090 minut

Kompendium Psychiatrii

prof. dr hab. med.   Dominika  Dudek
16/03/2023 czwartek15:204 godziny 50 minut

Archiwum

FEV1/FVC < 0,7 czy DGN w rozpoznawaniu POChP?

prof. dr hab. n. med.  Adam  Barczyk 
26/10/2022 środa19:0060 minut

Otyłość i zespół metaboliczny - szereg czynników ryzyka, proste rozwiązania

prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, dr hab. n. med. prof. inst. Piotr Dobrowolski
14/09/2022 środa20:0060 minut

Jak rozmawiać z pacjentem starszym z wielochorobowością- z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2, przewlekłym zespołem wieńcowym?

dr n. med.  Agata  Kusz - Rynkun
08/06/2022 środa19:0060 minut

Nadmierna senność – zasady diagnostyki i leczenia

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Adam  Wichniak 
05/04/2022 wtorek19:0060 minut

Chory na POChP w okresie i po pandemii – praktyczne aspekty decyzji diagnostycznych i terapeutycznych

dr hab. n. med.  Piotr Boros, prof. IG
23/03/2022 środa19:0060 minut

Po pierwsze zapobiegaj! Nowe Wytyczne prewencyjne ESC 2021 a polscy pacjenci

dr hab. n. med. prof. inst. Piotr Dobrowolski, dr hab. n. med.  Agnieszka Kapłon-Cieślicka
16/03/2022 środa19:0090 minut

Krajobraz po burzy – terapia nadciśnienia tętniczego i schorzeń współistniejących po COVID-19. Nowa era, nowe cele, nowa strategia

prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
23/02/2022 środa20:0060 minut

Optymalne leczenie chorego na cukrzycę typu 2 – spojrzenie diabetologa i hipertensjologa

prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
16/02/2022 środa19:0090 minut

Czy spirometria jest potrzebna do rozpoznania POChP?

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski, dr hab. n. med. Tadeusz  Przybyłowski
27/10/2021 środa19:3090 minut

Infekcja czy alergia?

dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
06/10/2021 środa19:0060 minut

Stan przedcukrzycowy w codziennej praktyce klinicznej

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
15/09/2021 środa19:3060 minut

Tachykardia zatokowa u chorego po COVID-19 – czy i jak możemy zapobiegać LONG COVID?

dr n. med. Michał Chudzik
06/09/2021 poniedziałek18:3060 minut

Od nadciśnienia tętniczego do migotania przedsionków – jak zapobiegać? Jak skutecznie leczyć?

prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med.  Marcin  Grabowski
01/09/2021 środa19:0060 minut

Pacjent wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego – czy pandemia zmieniła nasze postępowanie?

dr hab. n. med.  Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr hab. n. med. prof. inst. Piotr Dobrowolski
04/08/2021 środa19:0090 minut

Optymalne leczenie złożone cukrzycy typu 2 – aktualia 2021 w praktyce lekarza POZ

dr hab. n. med.  Marianna  Bąk
28/07/2021 środa19:0060 minut

Niepandemiczne skutki pandemii u osób starszych

dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
21/06/2021 poniedziałek19:0090 minut

Stan przedcukrzycowy – leczyć czy obserwować? Oto jest pytanie!

09/06/2021 środa19:3060 minut

Personalizacja terapii wg. fenotypu w POChP – co to oznacza w praktyce?

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
02/06/2021 środa19:0060 minut

Zapalenia bakteryjne i alergiczne oczu w gabinecie lekarza POZ

dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka
27/05/2021 czwartek19:0060 minut

Jak zapobiegać złamaniom osteoporotycznym w POZ?

prof. dr hab. n. med. Edward  Czerwiński
24/05/2021 poniedziałek19:0060 minut