1 Lisinopril w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Skuteczność potwierdzona w badaniach.

Jedną z najważniejszych grup leków w kardiologii są inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin converting enzyme inhibitors, ACEI). Ich zastosowanie w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych jest bardzo szerokie: od leczenia niepowikłanego nadciśnienia tętniczego aż po zaawansowaną niewydolność serca. Duża ilość preparatów dostępnych na rynku sprawia, że niejednokrotnie lekarz ma problem z wyborem właściwego ACEI oraz jego dawki. Lisinopril, jako jeden z najczęściej stosowanych ACEI, jest jednym z najlepiej przebadanych leków tej grupy terapeutycznej. Aktualnymi wskazaniami do jego stosowania są: nadciśnienie tętnicze niepowikłane oraz współistniejące z cukrzycą i powikłaniami ze strony nerek, przewlekła niewydolność serca oraz wczesna faza zawału serca. Przyjrzyjmy się zatem dowodom naukowym na skuteczność tego leku.

Lisinopril, blokując przekształcenie angiotensyny I do angiotensyny II, zmniejsza skurcz mięśniówki naczyń krwionośnych, opór obwodowy, obciążenie wstępne i następcze, zwiększa pojemność minutową serca, nie powoduje następowej tachykardii (m.in. poprzez hamujący wpływ na układ współczulny). Ten sam mechanizm blokowania konwertazy angiotensyny zmniejsza także wydzielanie adrenaliny, noradrenaliny i wazopresyny. Ponadto lek ma korzystny wpływ na negatywne skutki przeciążenia serca i naczyń: reduku...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.