2 Rola diety w atopowym zapaleniu skóry


Atopowe zapalnie skóry (AZS) to jedna z najczęstszych chorób zapalnych skóry w populacji dzieci i młodzieży. Cechuje ją przewlekły i nawrotowy charakter. W znacznej części przypadków rozpoczyna się w okresie wczesnego dzieciństwa. Szacuje się, że dotyczy 12-26% populacji dziecięcej w Europie. W około 90 % przypadkach objawy pojawiają się przed 5 r.ż. z czego połowa obserwowana jest już u dzieci poniżej 6 m.ż. Atopowe zapalenie skóry rozpoznajemy na podstawie kryteriów Hanifina i Rajki. Do kryteriów dużych zaliczamy świąd, nawrotowy przebieg, wywiad atopii oraz umiejscowienie zmian w typowej lokalizacji. Typowa lokalizacja zależy od wieku pacjenta. U dzieci do 2 r.ż. wykwity skórne dotyczą głównie twarzy i tułowia. U dzieci między 2-12 r.ż zmiany lokalizują sie na kończynach i w fałdach skórnych. U dorosłych typową lokalizacją będą zmiany w dołach łokciowych, podkolanowych, w okolicach nad...
Pełna treść dotępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Zaloguj_f
Zalogowanie oznacza akceptację Regulaminu Konsylium24.pl w aktualnym brzmieniu, ostatnia aktualizacja 29-05-2019.