Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF) - wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne dla kardiologia

Specjalistka kardiologii, echokardiografistka. Adiunkt na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wieloletni pracownik Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Autorka licznych publikacji naukowych (ponad 100 publikacji z łącznym Impact Factor ponad 250). Laureatka m.in. Nagrody Naukowej im. Prof. Leszka Ceremużyńskiego PTK oraz Zespołowej Nagrody Naukowej PTK. Przewodnicząca „Klubu 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), zrzeszającego młodych polskich kardiologów o znaczącym dorobku naukowymi. Członkini Zarządu Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK, Zarządu Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, Komisji Wyborczej PTK, Komisji Zagranicznej PTK oraz Komisji Wytycznych PTK, a także Komitetu Naukowego Kongresów PTK.

W ciągu najbliższych lat niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF) będzie dominującą postacią choroby u pacjentów z niewydolnością serca – takie szacunki możemy znaleźć wśród danych dotyczących epidemiologii chorób układu krążenia. Z Europejskiego rejestru wiemy, że już teraz wśród pacjentów z ostrą niewydolnością serca 1/3 chorych to pacjenci z zachowaną fakcją wyrzutową. W rzeczywistości jest ich jeszcze więcej – podkreśla dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon – Cieślicka z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W związku ze starzeniem się społeczeństwa liczba chorych będzie sukcesywnie wzrastać. Jest to bez wątpienia choroba ludzi w podeszłym wieku. I, co ciekawe - częściej dotyka kobiety (przeciwnie niż niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową).

W przypadku HFpEF bardzo ważne jest holistyczne podejście do pacjenta polegające na ocenie etiologii oraz czynników ryzyka leżących u podstaw choroby.

HF z zachowaną fakcją wyrzutową stanowi dość duże wyzwanie diagnostyczne. Właściwe rozpoznanie choroby, a także jej przyczyn obecnie nabiera obecnie szczególnego znaczenia w związku z nowymi możliwościami terapeutycznymi.

Przez wiele lat nie było leków, które poprawiały rokowania dla tych pacjentów, a terapia opierała się na leczeniu chorób współistniejących. Od ubiegłego roku mamy takie leki – są to statyny XXI wieku, czyli flozyny – podkreśla nasz ekspert.

Więcej na temat prawidłowej diagnostyki, rozpoznania i leczenia pacjenta z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową w podcaście Kompendium do słuchania. Rozmowę prowadzi red. Ewa Kurzyńska.

Czego dowiemy się z podcastu:

  • Niewydolność serca w liczbach – czyli, co mówią statystki i europejskie rejestry
  • Jakie schorzenia prowadzą do niewydolności serca z zachowaną fakcją wyrzutową
  • Obraz kliniczny choroby
  • Udział kobiet
  • Kilka słów o istocie choroby
  • Nadciśnienie tętnicze jako główny „winowajca”, czyli czynniki ryzyka HFpEF
  • Zespół metaboliczny, otyłość, cukrzyca – rola chorób współistniejących
  • Diagnostyka – nie lada wyzwanie. Dlaczego?
  • Co po diagnozie, czyli jak możemy leczyć pacjenta.

Zapraszamy do słuchania!