Bezpłatna konferencja

Kompendium Młodego Internisty

04/11/2023 sobota10:007 godzin 45 minut
Zapisz się
Konferencja rozpocznie się za:
219dni 4godz. 35min.

Związany zawodowo z SUM od 2001 roku, jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych SUM w Katowicach. Prof. Holecki jest specjalistą chorób wewnętrznych, nefrologii, diabetologii oraz posiada europejski certyfikat (European SCOPE Fellow) specjalisty w dziedzinie leczenia otyłości i chorób metabolicznych. Od 2016 roku Prof. Holecki jest konsultantem medycznym Katedry Medycyny Sądowej i Toksykologii w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i diabetologii. Autor ponad 140 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, kilku rozdziałów w książkach z dziedziny chorób wewnętrznych, nefrologii, diabetologii i patofizjologii, oraz 40 doniesień zjazdowych (polskich i zagranicznych). Prof. Holecki jest również autorem i współredaktorem "Rekomendacji diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych" oraz „Rekomendacji diagnostyki, terapii i profilaktyki antybiotykowej zakażeń w szpitalu – 2020” Prof. Holecki jest recenzentem w wielu czasopismach naukowych, takich jak: Metabolism, Archives of Gynecology and Obstetrics, Nutrition and Metabolism, European Journal of Clinical Nutrition, Kidney and Blood Pressure Research, Endocrinlogy, Macedonian Journal of Medical Science, Advances in Medical Science, Polish Archives of Medical Science, Osteoporosis International, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej,Annales Academiae Medicae Silesiensis, Clinical Obesity, Endokrynologia Polska. Jest również członkiem 6 rad redakcyjnych i naukowych, m. in.: Clinical Obesity - regional editor (2012-2015), Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery, Świat Medycyny i Farmacji, Annales Academiae Medicae Silesiensis; był członkiem zarządu Young Investigators United Board (YIU), przedstawicielem YIU z ramienia Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (EASO) na Europę Środkową 2010-2015 (jako jedyny przedstawiciel z Polski), aktualnie (od 2015r) współtworzy OMTF (Obesity Management Task Force) (jako jedyny Polak). Od września 2021 współtworzy European Federation of Internal Medicine’s Multimorbidity Working Group (również jako jedyny Polak). Prof. Holecki został również Prezesem-Elektem Towarzystwa Internistów Poslkich. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (członek zarządu), Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości (członek - założyciel), European Association for The Study of Obesity, International Association for the Study on Obesity, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich. Prof. Holecki prowadzi wykłady dla lekarzy (w kraju i zagranicą) m.in. w ramach: kursów SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education), EASO/OMTF Teaching course (m.in. w Goeteborgu, Trnavie, Porto, Barcelonie i Wiedniu), Obesity Masterclass, TIP, PTD, Arrhytmix, i wielu innych. Laureat nagrody Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, nagród naukowych i dydaktycznych Rektora SUM, Uhonorowany odznaką "Zasłużony dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach"; w konkursie Najlepszy Dydaktyk SUM w Katowicach za okres 2019/2020 – otrzymał statuetkę w kategorii "Największy autorytet".

Zapraszam Państwa serdecznie do wzięcia udziału w konferencji Kompendium
Młodego Internisty, nad którą mam przyjemność pełnić opiekę merytoryczną. Konferencja
odbędzie się w dniu 4 listopada 2023 roku w formule wirtualnej.


Ambicją zaproszonych przeze mnie Wykładowców jest przygotowanie wykładów o
jak największym wymiarze praktycznym. Tematyka zbliżającej się konferencji obejmuje
zagadnienia z zakresu endokrynologii, diabetologii, gastroenterologii, kardiologii, nefrologii,
onkologii, psychologii i pulmonologii. Konwencja spotkania i jej charakter ma za zadanie
przybliżenie Państwu wybranych, często jakże kontrowersyjnych zagadnień szeroko pojętej
interny, co mamy nadzieję ułatwi Państwu podejmowanie decyzji terapeutycznych w
codziennej praktyce.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do Koleżanek i Kolegów
Internistów, Lekarzy Medycyny Rodzinnej, Kolegów w trakcie specjalizacji oraz wszystkich
zainteresowanych poszerzeniem wiadomości z zakresu szeroko pojętej interny.
Mam nadzieje, że zbliżająca się konferencja spełni Państwa oczekiwania.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prof. Michał Holecki

 

Poniżej znajda Państwo program wydarzenia

 

10:00 - 10:05 Otwarcie konferencji - prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

 

Sesja I Endokrynologia

10:05 - 10:20 Nadczynność tarczycy – co internista wiedzieć i zrobić powinien – dr n. med. Agnieszka Żak-Gołąb

10:20 - 10:35 Guz chromochłonny – prof.  dr hab.  n. med. Beata Kos-Kudła

10:35 - 10:50 Nadczynność kory nadnerczy – prof.  dr hab. n. med. Bogdan Marek

10:50 - 11:05 Dyskusja

 

Sesja II Diabetologia

11:05 - 11:20 Insulinoterapia w praktyce – prof.  dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

11:20 - 11:35 Ostre powikłania cukrzycy – prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

11:35 - 11:50  Cukrzyca ciężarnych – dr. hab. n. med. Marta Wróbel 

11:50 - 12:05 Dyskusja

 

Sesja III Nefrologia

12:05 - 12:20  Ostre uszkodzenie nerek – prof.  dr hab. n. med. Tomasz Stompór

12:20 - 12:35  Przewlekła niewydolność nerek – leczenie zachowawcze czy leczenie nerkozastępcze – prof. dr. hab. n. med. Michał Holecki

12:35 - 12:50 Zespół nerczycowy – postępowanie przed i po uzyskaniu wyniku badania histopatologicznego bioptatu - prof.  dr hab. n. med. Jerzy Chudek

12:50 - 13:05 Dyskusja

 

13:05 - 13:35 Przerwa 

 

Sesja IV Gastroenterologia

13:35 - 13:50 Nieswoiste choroby jelit z praktycznego punktu widzenia – dr n. med. Tomasz Marek

13:50 - 14:05 OZT z praktycznego punktu widzenia – dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława

14:05 - 14:20 Kiedy gastrolog może pomóc interniście – dr n. med. Piotr Wosiewicz

14:20 - 14:35 Dyskusja

 

Sesja V Pulmonologia

14:35 - 14:50 POCHP – diagnostyka i postępowanie –  dr hab n. med. Szymon Skoczyński

14:50 - 15:05 RTG i TK klatki piersiowej – dlaczego klinicysta powinien samodzielnie oglądać oraz wyciągać wnioski trafniejsze niż radiolog – to wcale nie jest trudne – dr. n. med.  Grzegorz Gawron

15:05 - 15:20  Manifestacja chorób tkanki łącznej w układzie oddechowym – dr n. med. Anna Hawrot-Kawecka

15:20 - 15:35 Dyskusja

 

15:35 - 15:45 Przerwa

 

Sesja VI Kardiologia

15:45 - 16:00 Niewydolność serca z punktu widzenia praktyka – prof. dr. hab. Piotr Rozentryt

16:00 - 16:15 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – dr. hab. n. med. Maciej Wybraniec

16:15 - 16:30 Infekcyjne zapalenie wsierdzia z punktu widzenia praktyka – prof. dr. hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

16:30 - 16:45 Dyskusja

 

Sesja VII Varia

16:45 - 17:00 Zaburzenia snu – kiedy farmakoterapia? – prof. dr hab. n. med. Marek Krzystanek 

17:00 - 17:15 Rozmowy o umieraniu, śmierci i życiu – dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska, prof. AWSB 

17:15 - 17:30 Kiedy onkolog może pomóc Interniście – prof. dr hab. n. med.   Jerzy Chudek

17:30 - 17:45 Dyskusja

 

17:45  Zakończenie konferencji -  prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie