ZAWROTY GŁOWY W GLEJAKU WIELOPOSTACIOWYM 4 STOPNIA