Zaświadczenie o karmieniu piersią -niepotrzebne

Co jakiś czas pojawiająsię pacjentki z prośba o wypisanie rzeczonego zaświadczenia. Jak się okazuje - jest to niepotrzebne, wystarcza OŚWIADCZENIE kobiety, że karmi https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1409469,przerwa-w-pracy-na-karmienie-piersia-przez-pracownice.html najistotniejsze: Jak to już zostało wskazane powyżej przesłanką do nabycia prawa do przerwy w pracy jest karmienie przez pracownicę piersią. Będzie ono przysługiwało przez cały okres karmienia dziecka i to niezależnie od jego wieku. Co jednak w przypadku, gdy pracodawca zacznie mieć uzasadnione wątpliwości czy pracownicy w dalszym ciągu przysługuje omawiane uprawnienie? Można bowiem sobie wyobrazić sytuację, w której pracodawca przestaje wierzyć, że jej podwładna ciągle karmi piersią swoje trzyletnie dziecko. Czy pracodawca może w takiej sytuacji żądać wykazania tego faktu np. poprzez złożenie stosownego zaświadczenia lekarskiego? W doktrynie dominuje pogląd zgodnie z którym pracodawca ma prawo zażądać od pracownicy informacji o rzeczywistym karmieniu dziecka. Powinno być one spełnione w formie zaświadczenia lekarskiego. Przepisy nie określają kompetencji lekarza uprawniających do wystawienia takiego zaświadczenia, może to być więc lekarz sprawujący opiekę nad matką i dzieckiem. Wydanie zaświadczenia nie wymaga zachowania szczególnej procedury ani zastosowania ściśle określonego formularza. Z powyższym poglądem nie zgodziła się jednak w jednej ze swoich opinii Państwowa Inspekcja Pracy (PiP). Czytamy w niej, że „nie ma podstaw prawnych do żądania od pracownicy...

Sonda

?

Komentarze (11)
Lock 8332e4c0b16aa78e829946370023970835bf19f47cc8c4ffe11a6c45d1297c3a
Dostęp do treści serwisu tylko dla zalogowanych lekarzy
Zaloguj się
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej