Gdy rodzice żyją w rozłączeniu to w jakich państwach w prawie rodzinnym funkcjonuje domniemana piecza naprzemienna (nawet w razie braku porozumienia wychowawczego z automatu 50% dni dla matki/50% dni dla ojca)?

Piecza naprzemienna: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piecza_naprzemienna Przykładowo naprzemiennie jeden tydzień u matki, drugi tydzień u ojca lub pn., wt., śr. u matki, a czw., pt. u ojca i naprzemiennie co drugi weekend. Czytałem nawet o pieczy typu "ptasiego gniazda" - czyli dzieci mają lokum w osobnym mieszkaniu do którego rodzice naprzemiennie w ustalonym harmonogramie się wprowadzają i wyprowadzają. Tu ciekawy przewodnik prawa po europejskich państwach: https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-pl-en.do?member=1 Jakie praktyczne problemy mogą wynikać z tak podzielonej opieki? Zakładając, że matka z ojcem mieszka niedaleko i dziecko/dzieci mają blisko do szkoły. ------------------------------------------------------------------------ Ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dzieci-pozostajace-pod-opieka-tylko-jednego-z-rodzicow-s%C4%85-w-gorszej-sytuacji Wnioski z konferencji pod patronatem Sekretarza Generalnego Rady Europy nt. naprzemiennej opieki: (...) cyt. "Zgodnie z artykułami Konwencji ONZ o prawach dziecka Międzynarodowa Rada ds. Naprzemiennej Opieki Rodzicielskiej wzywa Komitet Praw Dziecka ONZ, Radę Europy, rządy i stowarzyszenia zawodowe do: skupienia się na tym, że dzieci rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych mają szczególną potrzebę tego, aby znać oboje rodziców i być przez nich wychowywanym, a także do uznania, że naprzemienna opieka rodzicielska najlepiej spełnia tę potrzebę; uznania, że naprzemienna opieka rodzicielska jest jednym z podstawowych praw dziecka; poszanowania opinii dzieci rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych na temat preferencji dzieci w zakresie warunków życia po separacji; jasnego zdefiniowania i stosowania pojęcia „najlepiej pojęty interes dziecka” w kontekście separacji rodziców, tak aby rozumienie „najlepszego interesu” było oparte na dowodach i skoncentrowane na dziecku; uznania, że naprzemienna opieka rodzicielska leży...

Sonda

Czy piecza naprzemienna powinna być przydzielana rodzicom żyjącym w rozłączeniu przez sądy domniemanie - z automatu? [Zakładając, że rodzice mają podobne kompetencje rodzicielskie (bez przemocy, bez alkoholizmu, itp.)]

Komentarze (42)
Lock 8332e4c0b16aa78e829946370023970835bf19f47cc8c4ffe11a6c45d1297c3a
Dostęp do treści serwisu tylko dla zalogowanych lekarzy
Zaloguj się
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej