Białko surfaktantu D - wskaźnik uszkodzenia płuc i marker ryzyka sercowo-naczyniowego

John Hill i wsp. Circulating surfactant protein-D and the risk of cardiovascular morbidity and mortality, LINK: Eur Heart J online Ostatnio wykazano, że białko surfaktantu-D (SP-D) – hydrofilowe białko wytwarzane przede wszystkim w płucach (pneumocyty typu 2) stanowi obiecujący marker stanu zapalnego oraz uszkodzenia tkanki płuc związanego z paleniem papierosów i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Białko SP-D jest wykrywalne w osoczu także u osób zdrowych, jednak jego systemowa ekspresja jest bardzo niewielka. Wraz z uszkodzeniem płuc dochodzi do zwiększenia ich przepuszczalności i przechodzenia SP-D do krążenia systemowego. W płucach SP-D ma silne działanie przeciwzapalne, z kolei w krążeniu systemowym może powodować zaburzenia gospodarki lipidowej i zwiększać ryzyko miażdżycy. Zależność pomiędzy poziomem krążącego SP-D a rokowaniem (powikłaniami sercowo-naczyniowymi) nie była dotychczas wyjaśniona. Autorzy pracy prezentowanej na łamach European Heart Journal ocenili więc tę zależność w dwóch odrębnych grupach: u 806 chorych poddanych koronarografii z powodu podejrzenia choroby wieńcowej oraz u 4468 palaczy z łagodną patologią układu oddechowego i bez wywiadu choroby...

Sonda

?

Lock 8332e4c0b16aa78e829946370023970835bf19f47cc8c4ffe11a6c45d1297c3a
Dostęp do treści serwisu tylko dla zalogowanych lekarzy
Zaloguj się
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej