Europejski Kongres Kardiologiczny-komentarz profesora Opolskiego

Autor: prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski Na przełomie sierpnia i września odbyło się najważniejsze wydarzenie kardiologiczne roku - Europejski Kongres Kardiologiczny. Rekordowa liczba uczestników - ponad 33 tysiące. Cieszy zwłaszcza obecność licznej grupy polskich specjalistów, którzy wnieśli istotny wkład w Kongres. Polska tradycyjnie już od kilku lat, znajduje się w pierwszej dziesiątce państw pod względem liczby przyjętych prac. Oferta kongresowa obejmująca około 500 sesji była bogata w nowości i atrakcyjna pod względem edukacyjnym. Jak zwykle największym zainteresowaniem cieszyły się sesje, na których przedstawiano nowe wytyczne i wyniki nowych badań klinicznych. Podobnie, jak przed rokiem w Sztokholmie, tak również w Paryżu ogłoszono cztery nowe wytyczne ESC: 1. Postępowanie w dyslipidemii. 2. Postępowanie u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST. 3. Diagnostyka i leczenie chorób tętnic obwodowych 4. Postępowanie w chorobach sercowo-naczyniowych w czasie ciąży. Do najważniejszych nowych badań prezentowanych na kongresie należy zaliczyć badanie ARISTOTLE, w którym porównywano skuteczność apixabanu – inhibitora czynnika Xa z warfaryną w prewencji udaru mózgu i zatorowości systemowej u chorych z niezastawkowym AF. Po niecałych 2 latach obserwacji ... okazał się lekiem bardziej skutecznym w stosunku do warfaryny w prewencji udaru mózgu oraz rzadziej dochodziło do powikłań krwotocznych i zgonu. Warto w tym miejscu przypomnieć o dwóch wcześniejszych badaniach z podobnymi lekami w tej grupie chorych. Jedno to badanie RE-LY z dabigatranem doustnym inhibitorem trombiny i badanie ROCKET-AF z riwaroxabanem. Nie wchodząc w szczegóły wszystkie te badania wykazały, że leki te pozwolą na zastąpienie antagonistów witaminy K w leczeniu przeciwkrzepliwym AF. Kolejne interesujące i ważne z punktu widzenia codziennej praktyki to badanie PRODIGY, które wykazało, że 6 miesięczna podwójna terapia przeciwpłytkowa złożona z ASA i klopidogrelu po implantacji stentu, zarówno uwalniającego lek jak i metalowego, u chorych w stabilnej lub niestabilnej chorobie wieńcowej jest równie skuteczna jak 24 miesięczna. Krótsza podwójna terapia przeciwpłytkowa nie zwiększała ryzyka zakrzepicy przy jednoczesnym mniejszym niebezpieczeństwie krwawienia. Godne odnotowania są dwie nowe analizy badania SHIFT z iwabradyną u chorych z dysfunkcją skurczową lewej komory. W badaniu SHIFT echo obserwowano, w grupie z dodatkiem iwabradyny do beta-adrenolityku w porównaniu do samego beta-adrenolityku, poprawę parametrów echokardiograficznych takich, jak zmniejszenie LVESV i LVEDV oraz wzrost EF. A w drugim z omawianych badań "Quality Life substudies" stwierdzono poprawę jakości życia po roku w grupie iwabradyny. Pierwsze randomizowane badanie porównujące stent uwalniający lek (DES - ewerolimus) ze stentem metalowym (BMS) (badanie EXAMINATION) u chorych ze świeżym zawałem serca wykazało spodziewaną rzadszą konieczność rewaskularyzacji przy zastosowaniu DES i niespodziewanie częstszą zakrzepicę przy BMS. Duża liczba doniesień dotyczyła dynamicznie rozwijających się technik przezcewnikowej implantacji zastawek. Dotychczas na świecie wykonano już ponad 40 tysięcy zabiegów przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI). Systematycznie poszerzane są wskazania do tego typu zabiegów na chorych niższego ryzyka, zwłaszcza w kontekście kilkuletnich obserwacji potwierdzających trwałość zastawek. Cały czas trwają pracę nad ulepszaniem ich konstrukcji. Nadzieje budzą stenty bioabsorbowalne, które mają sprzyjać regeneracji ściany tętnicy wieńcowej. W pracach poświęconych diagnostyce kardiologicznej najwięcej uwagi skupiały doniesienia dotyczące tomografii komputerowej (CT) serca i rezonansu magnetycznego. Łączenie CT tętnic wieńcowych z uzyskaniem jednocześnie perfuzji mięśnia lub nieinwazyjnym pomiarem cząstkowej rezerwy wieńcowej istotnie zwiększa przydatność omawianej techniki. W doniesieniach z zakresu prewencji zwracają uwagę prace podkreślające znaczenie naszego stanu emocjonalnego na ryzyko sercowo-naczyniowe. Śmiech korzystnie wpływa na funkcję...

Sonda

?

Lock 8332e4c0b16aa78e829946370023970835bf19f47cc8c4ffe11a6c45d1297c3a
Dostęp do treści serwisu tylko dla zalogowanych lekarzy
Zaloguj się
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej