8000 toreb x 2 -Wykonanie i dostawa toreb eko z logotypem kampanii i adresem strony internetowej: www.twojakrew.pl

Fakt : http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298742-2013:TEXT:PL:HTML 06/09/2013 S173 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 173-298742 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Zakład Zamówień...

Komentarze (3)
Lock 8332e4c0b16aa78e829946370023970835bf19f47cc8c4ffe11a6c45d1297c3a
Dostęp do treści serwisu tylko dla zalogowanych lekarzy
Zaloguj się
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej