Zakrzep w tętnicy szyjnej wewnętrznej

Pacjent lat 56 z nadciśnieniem tętniczym przyjęty do Kliniki Neurologii po epizodzie TIA pod postacią zaniewidzenia jednoocznego prawostonnego z drętwieniem LKG. Przy przyjęciu w badaniu neurologicznym :Objawy oponowe- nb, N. czaszkowe- bz. Odruchy głębokie z KG i z KD= , bez objawów patologicznych, siła mięśniowa w KKG i KKO symetryczna , bez zaburzeń czucia powierzchniowego. Próba Romberga ujemna. W MR głowy w prawym płacie czołowym zmiany najprawdopodobniej degeneracyjne naczyniopochodne. USG-D naczyń domózgowych tętnica szyjna wewnętrzna prawa z izoechogenicznymi zmianami przyściennymi powodującymi około 70% zwężenie na całym widocznym odcinku tętnicy, niepowodujące zaburzeń hemodynamicznych przepływu. Wykonano również badanie angio-CT, które wykazało w tętnicy szyjnej wewnętrznej na całej jej długości przewężenie do 1,5-2mm –obraz przemawia za obecnością skrzepliny w naczyniu. Chory konsultowany przez chirurga naczyniowego - nie zakwalifikowany po leczenia chirurgicznego. W trakcie pobytu zastosowano leczenie antyagregacyjne i przeciwkrzepliwe. MR głowy z kontrastem Wynik: Dwufazowe badanie głowy wykonano w obrazach T1-, T2-zależnych, FLAIR, OWI, SWI w projekcjach strzałkowej, czołowej i poprzecznej. W prawym płacie czołowym widoczne są pojedyncze niewielkie ogniska nieprawidłowego sygnału - zmiany niecharakterystyczne - mogą odpowiadać degeneracyjnym naczyniopochodnym. Poza tym mózgowie bez widocznych innych zmian patologicznych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, bez cech modelowania i ucisku. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Angio-CT Wynik: AngioCT naczyń szyjnych. Po stronie prawej -w t.szyjnej wew., na całej jej długości, przepływ jest zachowany ale bardzo wąski szerokości tylko do 1,5-2mm; obraz przemawia za obecnością skrzepliny w naczyniu,- w odcinku w kanale t. szyjnej i wewnątrzjamistym - w zakresie objętym badaniem - również najprawdopodobniej widoczna jest skrzeplina w świetle naczynia, w odcinku wewnątrzjamistym może być w dystalnym widocznym odcinku niedrożna. Po stronie lewej t.szyjna wew. równomiernej średnicy - ok Smm, bez przewężeń ani tętniakowatych poszerzeń. Tętnicy kręgowe...

Sonda

?

Komentarze (3)
Lock 8332e4c0b16aa78e829946370023970835bf19f47cc8c4ffe11a6c45d1297c3a
Dostęp do treści serwisu tylko dla zalogowanych lekarzy
Zaloguj się
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej