Jak nic spodziewam się kontroli NFZ.Czy możecie napisać ...