Ktoś znał? Jakieś wspomnienia? Coś o czym powinniśmy pamiętać?... Wspomnijmy Profesora...###26 listopada zginął w wypadku samochodowym prof. Leszek Ceremużyński, jeden z najwybitniejszych polskich kardiologów.Prof. Ceremużyński był szefem Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Grochowskim, którą kierował od 1981 roku. Z małego oddziału internistycznego z jednym aparatem do EKG, przekształcił go w nowoczesną klinikę kardiologii. Dzięki prowadzonym pod kierunkiem prof. Ceremużyńskiego badaniom naukowym klinika stała się znana w kraju i za granicą.Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz redaktora naczelnego „Kardiologii Polskiej".Uczony, który wniósł  do światowej kardiologii ideę st...