Na prośbę kolegów rozszerzam specjalizacje których dotyczy post o okulistykę,laryngologię i medycynę rodzinną. Na "Medycyna Pracy – Portal") w zakładce lekarskiej pojawiły się nowe wytyczne pod nazwa "Wytyczne dotyczące wymagań zdrowotnych dla wybranych rodzajów prac z ...