Dzieci cierpiące na epilepsję mogą być prawie trzykrotnie bardziej narażone na ADHD, niż ich zdrowi rówieśnicy - informują duńscy naukow...