Od końca 2016r. dzieciom, u których stwierdzono "ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu" należą się m.in. bezpłatne wyroby medyczne bez dotychczas określonych limitów - warunkiem jest dostarczenie np od specjalisty pediatry z POZ zaświadczenia, że dziecko ma właśnie "ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, k...