Oby były następne placówki https://krakow.onet.pl/szpital...