Pacjent, który nie funkcjonował przez ponad rok z powodu depresji. Bez uprawnień do renty i emerytury. Pracował za granicą, wszystko stracił. W takcie hospitalizacji wypełnił wniosek o przyznanie stopnia niepełnosprawności. Przyznano mu znaczny z brakiem zdolności do samodzielnej egzystencji i koniecznością opieki ze strony osób trzecich. Teraz wypis czuje się znacznie lepiej i chc...