Proszę o rady: Umowa zlecenie: na jakie zapisy uważać? Co koniecznie powinno być zawarte? Czy to norma, że dla zleceniobiorcy przypisana jest pełna odpowiedzialność wobec pacjenta? Czy wystawia się rachunek do umowy zlecenia? Zleceniodawca zawiera w umowie tylko s...