Witajcie, zakładając teoretycznie, że żona zakwalifikuje się na specjalizację w trybie pozarezydenckim i ma wyznaczony termin rozpoczęcia specjalizacji np na 1 listopad, jest w ciąży i urodzi 30 października. - zgodnie z przepisami musi rozpocząć specjalizację w terminie 3 miesięcy od wyznaczonej daty, - zgodnie z przepisami nie może się zrzec urlopu ma...