Czy jeśli w trakcie rezydentury otrzyma się urlop szkoleniowy np na konferencję, i wypadnie on w trakcie określonego stażu, to w książeczce należ...