Antonio, chory urologicznie , otrzymał ode mnie receptę na pełnopłatne leki . W rubryce danych pacjenta , za peselem ( Antonio nie posiada peselu) umieści...