Znałem Go i bardzo szanowałem...===========================31 marca zmarł prof. dr hab. med. Włodzimierz Ruka, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Profesor Włodzimierz Ruka był wychowawcą wielu pokoleń chirurgów onkologów, twórcą wielu nowych metod leczenia mięsaków i czerniaków.Urodził się w 1946 r. Studia ukończył w 1970 r. Staż lekarski odbył w latach 1970-1971 w Sz...