( treść w KOMUNIKATACH ) E-ZLA, które lekarz/asystent medyczny wystawił i przesłał do ZUS w formie dokumentu elektronicznego, NIE JEST dla ZUS podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie zasiłku. Aby ZUS wypłacił ubezpieczonemu zasiłek chorobowy, potrzebny jest wniosek o ten zasiłek. Postępowanie o zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonym będącym osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, osobami z nimi współpracującymi lub duchownymi, zarówno przy wniosku pierwszorazowym, jak i kolejnym, wszczyna się na podstawie jednego z następujących dokumentów: 1) zaświadczenia płatnika składek (Z-3b) – w przypadku kolejnego zaświadczenia lekarskiego z tytułu...