Od 1 lipca wchodzą nowe wnioski o zaopatrzenie medyczne.Na wzorze wniosku istnieje rubryka g...