Adresat: Minister Zdrowiadr Ewa Kopaczul.Miodowa 13, WarszawaPETYCJA PRZECIWKO LIKWIDACJI LEP I L-DEPJAKO KRYTERIUM KWALIFIKACJINA SPECJALIZACJE LEKARSKIE I DENTYSTYCZNEMy, Lekarze zrzeszeni w portalu internetowym Konsylium24.pl zwracamy się z prośbą o podjęcie kroków w sprawie propozycji całkowitej rezygnacji z przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP) oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (L-DEP), której to jesteśmy przeciwni.O ile można przyjąć zbyteczność Lekarskiego Egzaminu Państwowego czy Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego jako elementu niezbędnego do otrzymania pełnego Prawa Wykonywania Zawodu, o tyle nie możemy spokojnie przystać na fakt wycofania w/w egzaminów w ogóle.Egzaminy LEP i L-DEP, pomimo pewnych swych niedoskonałości, są jednocześnie jedną z najbardziej klarownych, miarodajnych i sprawiedliwych form kwalifikacji na specjalizacje lekarskie i dentystyczne.Egzaminy te spełniają podstawowe kryteria ważne dla aplikantów: są ogólnopolskie, niezależne, dla wszystkich te same i przeprowadzane w jednakowy sposób. Pozwalają porównać wiedzę osób kończących różne uczelnie medyczne zarówno te krajowe, jak i zagraniczne, czego średnia ocen ze studiów, nie zobrazuje nigdy. Co więcej, można ...