Zachęcam Państwa do wymiany doświadczeń na temat postępowania w sytuacjach, w których pacjenci z zaburzeniami...