Określenie ”zawał serca” (MI) należy stosować w sytuacji, gdy u chorego z objawami niedokrwienia mięśnia serco...