Stabilna dławica piersiowa jest częstym schorzeniem, niekiedy powodującym kalectwo. Wprowadzenie nowych metod diagnostycznej i prognostycznej oceny chorego w połączeniu z coraz to nowymi strategiami le...