W przypadku większości zagadnień związanych z postępowaniem po zabiegach na zastawkach niemożliwe jest oparcie się na wynikach badań klinicznych z randomizacją czy metaanalizach, ponieważ badań takich praktycznie nie prowadzono. Bardzo nieliczne próby kliniczne z randomizacją są mało przydatne w odniesieniu do szerokiej grupy chorych, ponieważ oceniano w nich bard...