Poszukuję badacza, który ma dostęp do pacjentów ze szpiczakiem leczonych Revlimidem, do bada...