Czy źródło H2O jest wymagane przepisami w pomieszczeniu socjalnym...