Chodzi o wujka mojego męża. W medycynie praktycznej jest napisane, że we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75 rok życia. Natomiast refundacja na ryczałt należy się już tylko u pacje...