W tk klatki piersiowej tuż nad rozworem przełykowym przepony widoczny jest owalny lity twór węzłowy ? o wymiarach 30*19*29, który styka się lub zrasta z krawędzią końcówki przełyku piersiowego. Pacjent byl skierowany na TK z Poradni Pulmon...