Artykuł zawiera bezpośrednie porównanie w formie tabel wytycznych amerykańskich towarzystw, dotyczące diagnostyki i leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego (GERD). Różnico...