Czy zdarzyło się Wam zaobserwować w USG kamień żółciowy w jamie otrzewnej zgubiony podczas cholecystektomii laparoskopowej?...