Mężczyzna lat 77 po całkowitej resekcji trzustki z powodu raka, wcześniej chemioterapia neoadiuwantowa FOLFOX, którą dobrze znosił. Od operacji minął ponad miesiąc, okołooperacyjnie ... przez 14 dni, potem kilka dni bez antybiotykoterapii, klinicznie nieco przyspieszony oddech, bez kaszlu, duszności, zdjęcie RTG bez wyraźnych cech zapalnych. Mocz czysty. Brzuch miękki, przewód pokarmowy sprawny. CRP 125 - jednak spadające od czasu operacji, leukocytoza 10tys. Pacjent otrzymał Levofloksacynę po której nastąpiła znaczna poprawa - zwolnienie oddechu, wzrost sił, spadek CRP do 22, leukocytoza 8 tys. Pacjent przyjmował Levoxę przez tydzień, następnie w 5 dobie bez antybiotyku doszło do znacznych wahań glikemii - od 55 po 400mg% a następnie do gorączki, reagującej na leki od 37,3 po 39,5. Brak jakichkolwiek cech infekcji - mocz czysty, brzuch miękki, apetyt, stolec ok, niewielkiego stopnia przytkany nos,...