Gorączka niewiadomego pochodzenia i limfocytoza u pacjenta po resekcji trzustki

Mężczyzna lat 77 po całkowitej resekcji trzustki z powodu raka, wcześniej chemioterapia neoadiuwantowa FOLFOX, którą dobrze znosił. Od operacji minął ponad miesiąc, okołooperacyjnie TAZOCIN przez 14 dni, potem kilka dni bez antybiotykoterapii, klinicznie nieco przyspieszony oddech, bez kaszlu, duszności, zdjęcie RTG bez wyraźnych cech zapalnych. Mocz czysty. Brzuch miękki, przewód pokarmowy sprawny. CRP 125 - jednak spadające od czasu operacji, leukocytoza 10tys. Pacjent otrzymał Levofloksacynę po której nastąpiła znaczna poprawa - zwolnienie oddechu, wzrost sił, spadek CRP do 22, leukocytoza 8 tys. Pacjent przyjmował Levoxę przez tydzień, następnie w 5 dobie bez antybiotyku doszło do znacznych wahań glikemii - od 55 po 400mg% ...