Robiłem echo pacjentce z nadciśnieniem płucnym. Mała lewa komora z albo asynchronią , albo dyskinezą koniuszka, nie wiem jak to nazwać. Moim zdaniem pochodzi z przewagi prawej komory nad lewą. (daję avi i TSI tissue strain) Nadciśnienie płucne coś 75mmHg skurczowe. Mały przeciek prawo lewy przez FOA. Ma r...