Chciałem zapytać się kolegów jakie mają doświadczenia, jakie mają rygory na swoich oddziałach odnośnie podawania trombolizy w STEMI u osoby przyjmującej NOAC/VKA/.... P...