Pacjentka 22-letnia została przyjęta do Oddziału Chorób Wewnętrznych celem diagnostyki niedokrwistości. Wywiad krótki - od miesiąca postępujące osłabienie, zawroty głowy, mroczki przed oczami; nie schudła, apetyt dobry. Wywiad w kierunku krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawień z nosa ujemny. Miesiączki ( wg pacjentki ) skąpe . Ciążę neguje. Od trzech miesięcy przyjmuje antykoncepcję hormonalną. Odchylenia w badaniach laboratoryjnych przy przyjęciu : 1. morfologia - WBC 12.5 tys/ul, HGB 5.1 g/dl, MCV 74.9 fl, PLT 281 tys/ul; rozmaz ręczny bez odchyleń; poziom żelaza i fe...