Farmaceutka odmówiła żonie realizacji recepty pro familiae na antybiotyk, nierefundowanej, wystawionej na kartce A4. Tłumaczy się nowymi przepisami od 01.01.2019...