Pacjentka lat 70 przyjeta z powodu PNN.W wywiadzie nefrectomia w 2009 prawej nerki z powodu guza,nadcisnienie tetnicze.Przy przyjeciu kreatynina 3,8mg/dl.Stan ogolny stabilny,przytomna z kontaktem,logicznym,serce miarowe,pluca sz,er pecherzykowy prawidlowy,brzuch niebolesny,Goldflam ujemny,RR 140/80mmHg,HR 80/min,nie goraczkuje,nie zglasza dolegliwosci.skora bez cech odwodnienia.Nefrectomia w 2009 wrzesien.Szpital opuscila z kreatynina 1,9mg/dl, pod koniec wrzesnia kreatynia 2,8mg/dl.W ramach diagnostyki wszpitalu wykonano Tk jamy brzusznej bez kontrastu-bez cech wznowy),usg jamy brzusznej(bez odchylen),morfologia niewielka anemia z niedoboru zelaza.WBC norma,K,Na,Cl,norma,mocznik 125mg/dl,mocz badanie ogolne bez odchylen,D-dimery 1,24ug/dl,wlaczono leczenie plynami iv,oraz furosemidem 2x2 tabl,pacjentka dziennie przyjmuje okolo 1,5 l plynow doustnie....