90-letni mężczyzna 29.09.br zranił się w ogrodzie w trakcie przypadkowego upadku, rana łokcia mogła być zanieczyszczona ziemią. Tydzień po tym wystąpiły zawroty głowy, opasywanie czoła, parestezje twarzy i dysartria zawiozłem pacjenta (mojego Teścia) na dyżur udarowy - standard plus TK głowy - bzm. Po nieśmiertelnym Cavintonie iv - ślad poprawy. Objawy nie ustępowały, ale doszedł szczękościsk - kolejna po 2 dniach wizyta na udarowym - TK - bzm. Podjąłem koncepcję tężca, zakaźnicy zaprzeczyli - bo nie było objawó...