Badania serolog. w kierunku Giardia lamblia 2x : 1) sierpień 2011r IgM: 1:16 ( wynik wątpliwy) IgG: 1:32 ( wynik dodatni) 2) obecnie 06.02.2012r IgM: 1:16 ( wynik wątpliwy) IgG: 1:32 ( wynik dodatni) Pacjent 25 lat klinicz...