Chłopiec 7-letni w przebiegu mononukleozy zgłasza objawy nocnego świądu stóp.W badaniach niedokrwistość z niedoboru żelaza. Leukocytoza z przewagą limfocytów; w rozmazie mononukleary. Test lateksowy na mononukleozę ujemny.USG brzucha w normie.Leczony z powodu powiększonych, bolesnych węzłów chłonnych szyjnych...