Dziewczynka 9,5l, cztery lata temu miała wykonane badania z powodu zaparć. TSH było nieznacznie podwyższone ok. 4,8 ,FT4 w/n ,FT 3 w/n. Kolejne kontrole naprzemiennie TSH w/n w gr...