Ostatnio trafił do nas ciekawy przypadek pacjenta z neutropenią (0,36) i miernego stopnia małopłytkowością i anemią. Przy okazji gorączkował i miał infekcję tkanek miękkich w dole łokciowym...